image trvalo udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj

Vízia, ktorú máme s IKEA spoločnú, nás ženie za naším cieľom vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. A sme presvedčení, že život je naozaj lepší vtedy, keď ho žijeme trvalo udržateľne. Chceme priložiť ruku k dielu a prostredníctvom našich prevádzok Meeting Place vplývať pozitívne na ľudí, komunity a planétu. Ide nám hlavne o to, aby sme hospodársky rast a pozitívny vplyv na spoločnosť vyvážili ochranou a obnovou životného prostredia. 
Na všetko sa vždy snažíme pozerať z dlhodobého hľadiska, pretože chceme napĺňať potreby ľudí, ktorí tu žijú dnes, no zároveň to neznemožniť budúcim generáciám. 

"Naša planéta je to najväčšie ‚meeting place‘, ktoré patrí nám všetkým. Je to miesto, kde sa stretávame s priateľmi, rodinou a komunitou, v ktorej žijeme. A toto miesto nás doposiaľ nepotrebovalo nikdy tak veľmi ako práve teraz."

Naša stratégia People & Planet Positive

Pomenovali sme tri hlavné problémy, ktorým čelí svet aj naša spoločnosť:

  • klimatické zmeny: už nejde o akúsi vzdialenú hrozbu. Tieto zmeny sa už dejú, sú viditeľné a my sa domnievame, že sú jedným z najväčších problémov, akým kedy ľudstvo čelilo.

  •  neudržateľná spotreba: do roku 2030 sa stredná trieda rozrastie takmer o ďalších 500 miliónov ľudí. Náš svet už teraz spotrebúva viac zdrojov, ako je trvalo udržateľné, a tento nový      segment zákazníkov zaťaží našu planétu ešte viac.

  • nerovnosť: každý rok sa mnohým ľuďom na svete podarí vymaniť z chudoby. Mnoho ľudí však naďalej musí žiť z veľmi nízkych príjmov. Rodová rovnosť nie je ani zďaleka realitou – mnohým ľuďom sú kvôli nej upierané ich základné práva a títo ľudia nemajú rovnaké príležitosti.

Na tieto tri veľké problémy sme sa rozhodli reagovať, a preto sme vytýčili tri kľúčové ciele, na ktoré sa zameriame, aby sme uskutočnili našu víziu a pozitívne vplývali na našu planétu a jej obyvateľov: 

Inšpirovať ľudí a umožniť im žiť zdravo a trvalo udržateľne

Prostredníctvom našich prevádzok Meeting Place budeme ponúkať miliónom ľudí zážitky a služby, ktoré ich budú inšpirovať a umožnia im žiť lepšie, trvalo udržateľnejšie, zdravšie, šťastnejšie a hlavne v rámci možností našej planéty. Spoločne s našimi nájomníkmi a partnermi chceme dosiahnuť, aby ľudia vnímali trvalo udržateľný život ako niečo, po čom budú túžiť. Ako životný štýl, ktorý bude atraktívny, dosiahnuteľný a cenovo dostupný pre čo najviac ľudí.
 

Neprispievať našimi prevádzkami ku klimatickým zmenám

Aj my budeme znižovať emisie oxidu uhličitého vo svete – v našich prevádzkach sa budeme snažiť dosiahnuť, aby neprodukovali žiadny odpad a neprispievali ku klimatickým zmenám. Naše Meeting Place by mali svojou efektívnosťou a inovatívnosťou prevádzky a inteligentným dizajnom odrážať dôraz, ktorý kladieme na trvalú udržateľnosť. Každá nová prevádzka Meeting Place by mala zohľadňovať miestny kontext a podľa neho byť umiestnená, navrhnutá, vybavená, uvedená do prevádzky a prevádzkovaná tak, aby bola čo najviac trvalo udržateľná.
 

Správať sa ku všetkým spravodlivo a nikoho nevyčleňovať

Naším poslaním je vytvoriť také prevádzky Meeting Place, ktoré sa stanú srdcom komunity. Budeme partnerom pri hľadaní riešení potrieb a príležitostí miestnych ľudí a budeme rozvíjať naše podnikateľské aktivity spoločne s komunitou. Nebudeme nikoho vyčleňovať a budeme rešpektovať rozdielnosť. Ľuďom budeme ponúkať slušnú a zmysluplnú prácu, pretože chceme meniť k lepšiemu komunity, ktorých súčasťou sme. Takto dokážeme aj my prispieť k vytvoreniu spravodlivejšej spoločnosti, v ktorej si budú ľudia rovnocennejší ako teraz.

Logotype

Avion Shopping Park

Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava
+421 905 812 513

Zanechajte nám spätnú väzbu

© Ingka Centres Holding B.V. 2024