Strážna služba

Avion Shopping Park je chránený strážnou službou 24 hodín denne. V prípade ťažkostí sa neváhajte obrátiť na t.č.:
+421 903 589 016.