Parkovanie

3 280 bezplatných parkovacích miest

Vyhradené špeciálne širšie parkovacie miesta pre rodiny v priamej blízkosti vchodov do centra, ktoré sú označené piktogramom mamičky a otecka s detským vozíkom.

3 hodinové parkovacie zóny v blízkosti vchodov a vstupov do pasáže

Pre efektívnejšie a komfortnejšie parkovanie sme zaviedli pre našich zákazníkov a návštevníkov 3 hodinové parkovacie zóny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vchodov do pasáže. Tieto parkovacie miesta sú viditeľne vyznačené modrou prerušovanou čiarou a popismi pri vjazdoch a priľahlých stĺpoch.

Cieľom tejto zmeny je to, aby parkovacie miesta v blízkosti vchodov do pasáže neboli dlhodobo obsadzované. Parkovacie miesta v blízkosti vchodov do pasáže slúžia výhradne pre tých zákazníkov a návštevníkov, ktorí potrebujú krátkodobo navštíviť nákupné centrum.

Motorkári si nájdu svoje miesto v Avione tiež

Vchod Pošta – 6 miest.
Vchod Infostánok – 10 miest.
Garáž (vchod SEVER hneď za rampou vpravo) – 4 nové miesta. 

Pre cyklistov sú v Avione vyhradené aj špeciálne cyklostojany Slovnaft Bajk

Aktuálne sú nainštalované dve stanice s 24 stojanmi s bicyklami, ktoré sú k dispozícii počas celého roka.

Avion drží miesto aj kolobežkám

Podporu alternatívnej dopravy rozširujeme o špeciálne vyhradené miesta pre kolobežky. Nájdete ich pri vchode č. 4 (McDonald's). Priestor je monitorovaný kamerami a okrem iného je možnosť uzamknutia i dobíjania kolobežky.

Logotype

Avion Shopping Park

Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava
+421 905 812 513

Zanechajte nám spätnú väzbu

© 2021-2023

Ingka Centres Holding BV