PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

" Každá detská radosť sa počíta "

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá záväzne upravujú podmienky a priebeh spotrebiteľskej súťaže s názvom " Každá detská radosť sa počíta " (ďalej len "Súťaž"), ktorá je určená zákazníkom nákupného centra Avion Shopping Park Bratislava na území Slovenskej republiky.

 2. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Ingka Centres Slovensko s.r.o., IČO: 35 849 363, so sídlom Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27933/B (ďalej len "Usporiadateľ"), ktorá spravuje nákupné centrum Avion Shopping Park Bratislava na adrese Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava (ďalej len "Centrum").

 3. Súťaž prebieha v súlade s pravidlami stanovenými v tomto dokumente (ďalej len "Pravidlá") a v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.

 4. Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje túto Súťaž vo vzťahu k súťažiacim. Výňatky z týchto Pravidiel či skrátené pravidlá Súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch alebo inde majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami tejto Súťaže.

2. Miesto, doba trvania a predmet Súťaže

 1. Súťaž je usporiadaná s cieľom propagovať obchodnú značku Usporiadateľa a motivovať verejnosť k návšteve Centra.

 2. Súťaž prebieha v Centre v období od 1. 3. 2024 do odvolania.

 3. V rámci Súťaže sú odmeňované návštevy detských atrakcií v Centre, ktorými sú Vláčik Lucinka, Klzisko, Buppi, IKEA detský kútik Småland alebo Avion detské podujatie (ďalej len Detská atrakcia“).

3. Podmienky účasti v Súťaži

 1. Účastníkom Súťaže sa môže dieťa do 18 rokov veku, ktoré navštívi Detskú atrakciu (ďalej len Súťažiaci“).

 2. V súťaži za dieťa koná zodpovedná osoba, ktorá musí mať viac ako 18 rokov.

 3. Účastníkom konania nemôže byť dieťa zamestnanca Usporiadateľa ani dieťa zamestnanca akéhokoľvek nájomcu priestorov v Centre.

4. Mechanika Súťaže

 1. Súťažiaci (nie zodpovedná osoba) získava za každú návštevu Detskej atrakcie pečiatku do kartičky.

 2. Kartičku je možné získať na každej Detskej atrakcii alebo Infostánku centra.

 3. Pečiatku do kartičky vyznačuje zamestnanec Detskej atrakcie, pečiatku za návštevu Buppi udeľuje Infostánok po predložení pokladničného bloku z Buppi.

 4. Odmenu získava Súťažiaci, ktorý nazbieral potrebný počet pečiatok.

 5. Odmeny sa vydávajú na Infostánku centra.

 6. Súťažiaci môže počas Súťaže získať viac odmien za predpokladu, že budú zakaždým splnené všetky podmienky na získanie každej odmeny.

5. Súťažné odmeny

 1. Odmeny za 5 nazbieraných pečiatok sú: pastelky, omaľovánka, pexeso, kriedy IKEA, lopta, malá plyšová hračka, vstup zdarma na vláčik Lucinka alebo Avion klzisko.

 2. Odmeny za 10 nazbieraných pečiatok sú: kreatívna súprava PAW Patrol, Frozen, Spiderman, školská súprava, modelovacia hmota IKEA, kreatívny zošit, veľká plyšová hračka alebo vstup zdarma do Buppi.

 3. Odmeny za 15 nazbieraných pečiatok sú: rôzne druhy LEGO® stavebníc, detské domino, Pexetrio.

 4. Odmena za 20 nazbieraných pečiatok je: 10 € Avion darčeková karta.

 5. Súťažiaci si za kartičku s príslušným počtom nazbieraných pečiatok môže vybrať jednu odmenu.

 6. Na území Slovenskej republiky sú podľa §9 ods. 2 písm. m) zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov od dane oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za výhru. Všetky odmeny v Súťaži sú v nižšej hodnote.

 7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť odmeny v Súťaži.

6. Osobné údaje

 1. Pre účasť v Súťaži sa nevyžaduje odovzdanie žiadnych osobných údajov Súťažiacich.

7. Záverečné ustanovenia

 1. Úplné Pravidlá a ďalšie informácie o Súťaži sú počas konania Súťaže k dispozícii na internetových stránkach Centra www.avion.sk, na Detských atrakciách a na Infostánku centra.

 2. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 3. Účasť v Súťaži ani odmenu nie je možné vymáhať právnou cestou alebo požadovať alternatívne plnenie.

 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže tých Súťažiacich, ktorí porušili tieto Pravidlá, a ktorí sa v rámci Súťaže nesprávajú fair play, najmä ak Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany zo Súťažiacich. Zodpovedných osôb, či inej osoby.

 5. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo upraviť Pravidlá Súťaže a to kedykoľvek, bez udania dôvodov a bez náhrady.

V Bratislave dňa 1. 3. 2024

Logotype

Avion Shopping Park

Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava
+421 905 812 513

Zanechajte nám spätnú väzbu

© Ingka Centres Holding B.V. 2024