Cover | Slovenská sporiteľňa
Logo | Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa poskytuje komplexné služby pre obyvateľstvo aj podnikateľov, pričom táto filiálka ponúka korunové aj devízové služby pre obidva spomínané segmenty, to znamená vkladné knižky, sporožírové účty, bežné účty, devízové účty, termínované účty a úvery obyvateľstvu.

Ako doplnkové služby si klienti môžu vybrať niektoré z čoraz obľúbenejších produktov elektronického bankovníctva t.zn. homebanking, internetbanking, SIM toolkitbanking, Sporotel, SMS banking, telephonebanking, mailbanking.

Návštevníkom nákupného centra Avion Shopping Park sú k dispozícii aj služby zmenárne.