Cover | Notár
Logo | Notár

Notár

Notár je subjektom, stojacim medzi stranami, ktorý zabezpečuje ochranu ich práv a oprávnených záujmov. Svojou činnosťou môže pomáhať pri riešení právnych problémov, ktoré prináša každodenný život. Je oprávnený najmä zabezpečiť usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, usporiadanie dedičskoprávnych a občianskoprávnych vzťahov a jeho prostredníctvom možno účinne prechádzať sporom medzi účastníkmi právnych vzťahov.

Poskytované služby:

 • Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch

 • Osvedčovanie právne významných skutočností

 • Konania vo veciach notárskych úschov

 • Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

 • Činnosť súdneho komisára

 • Iná činnosť notárskeho úradu

  Služby
  Logotype

  Avion Shopping Park

  Ivanská cesta 16
  821 04 Bratislava
  +421 905 812 513

  Zanechajte nám spätnú väzbu

  © 2021-2023

  Ingka Centres Holding BV