Cover | Komunitné centrum
Logo | Komunitné centrum

Komunitné centrum

Komunitné centrum Avion s veľkosťou 600 m2 sa nachádza na 1. poschodí nad predajňou Office Shoes. V centre sa konajú pravidelné výstavy, prednášky, workshopy a swapy.

    Iné