Join the Clothes Mending Circle Workshop, at Livat Hammersmith.

Komunitné centrum

Komunitné centrum Avion je priestor s veľkosťou 600 m2, ktorý slúži sa eventy a aktivity pre lokálne komunity. Nachádza na 1. poschodí nad predajňou Office Shoes. 

Priestor slúži na výstavy, prednášky, swapy, herné večery a iné.

Plánované aktivity:  

13. 5. 2023 – SWAP detského oblečenia, hračiek a kníh + Workshop: Výroba prírodných voskovaných obalov

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať a radi vám poskytneme viac informácií.

KONTAKT

MARTINA SIDÓOVÁ

špecialista pre prácu s komunitami
Tel.: +421 905 964 061
Email: martina.sidoova@ingka.com