Slovenská pošta logo - Avion Shopping Park

Slovenská pošta

Pobočka Slovenskej pošty v Avion Shoppping Park poskytuje poštové činnosti:

- Peňažná služba (príjem poštových peňažných poukazov E, H a U, telekomunikačných úhrad, faktúr ZsE, SIPO)
- Listová služba (príjem listových zásielok, poistených listov)
- Služby Poštovej banky, a.s.: vklady a výplaty Obstarávateľské činnosti: Stávky (predaj žrebov)
- Telegramy (príjem telegramov) Obchodná činnosť : predaj telekariet, EASY kupónov
- Rozhlasová a televízna služba
- Predaj doplnkového tovaru podľa aktuálnej ponuky.

13:30-14:00 (obedná prestávka)

Poloha

Podlažie 0

Ukázať na pláne centra

Otváracie hodiny obchodu

Po-Ne 08:00 - 20:00

13:30 - 14:00 (obedná prestávka)

posta