Notár - logo

Notár

Notár je subjektom, stojacim medzi stranami, ktorý zabezpečuje ochranu ich práv a oprávnených záujmov. Svojou činnosťou môže pomáhať pri riešení právnych problémov, ktoré prináša každodenný život. Je oprávnený najmä zabezpečiť usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, usporiadanie dedičskoprávnych a občianskoprávnych vzťahov a jeho prostredníctvom možno účinne prechádzať sporom medzi účastníkmi právnych vzťahov.

Poskytované služby:

Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch
- Osvedčovanie právne významných skutočností
- Konania vo veciach notárskych úschov
- Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
- Činnosť súdneho komisára
- Iná činnosť notárskeho úradu
 

Otváracie hodiny obchodu

Pondelok - Piatok 08:00 - 16:00
Sobota - Nedeľa Zatvorené
Notár
Notár
Notár