Parkovanie

parkovanie
3 600 bezplatných parkovacích miest
vyhradené špeciálne širšie parkovacie miesta pre rodiny v priamej blízkosti vchodov do centra, ktoré sú označené piktogramom mamičky a otecka s detským vozíkom