Parkovanie

3 600 bezplatných parkovacích miest

Vyhradené špeciálne širšie parkovacie miesta pre rodiny v priamej blízkosti vchodov do centra, ktoré sú označené piktogramom mamičky a otecka s detským vozíkom.

 

Pre cyklistov sú v Avione vyhradené aj špeciálne cyklostojany Slovnaft Bajk.

Aktuálne sú nainštalované dve stanice s 24 stojanmi s bicyklami, ktoré sú k dispozícii počas celého roka.

Motorkári si nájdu svoje miesto v Avione tiež. 

Vchod Pošta – 6 miest
Vchod Infopult – 10 miest.
Garáž (vchod SEVER hneď za rampou na pravo) – 4 nové miesta.