Ochrana osobných údajov

Inter IKEA Centre Group má právnu povinnosť chrániť všetky údaje, ktoré od Vás získa. Na jednotlivých internetových stránkach nájdete pod hlavičkou Zákonné práva názov spoločnosti, ktorá za zhromažďovanie informácií nesie zodpovednosť.

Prostredníctvom tohto dokumentu (Ochrana osobných údajov) Vám skupina Inter IKEA Centre Group chce uviesť, aké údaje zhromažďuje, ako ich používa, komu budú oznámené, ako k nim získať prístup a ako Vaše údaje zmeniť alebo odstrániť. Poskytnutím Vašich osobných údajov nám udeľujete súhlas so spracovaním príslušných údajov jedným alebo niekoľkými spôsobmi uvedenými v tomto dokumente (Ochrana osobných údajov).

ÚDAJE NEOSOBNÉHO CHARAKTERU

Pri pripojení na stránky skupiny Inter IKEA Centre Group sa automaticky začínajú zhromažďovať údaje neosobného charakteru. (To znamená, že na zhromažďovanie príslušných údajov nie je potrebná registrácia. Patrí medzi ne napríklad typ použitého internetového prehliadača a operačného systému, doména predchádzajúcej prezeranej internetovej stránky, počet návštev, priemerný čas, ktorý ste na internetových stránkach strávili, alebo konkrétne ktoré stránky ste si prezerali.) Tieto informácie sa ukladajú s cieľom sledovať atraktivitu internetových stránok a zlepšiť ich výkon a obsah. Zber takýchto údajov sa robí pomocou „cookies“ a ďalších technológií, ktoré pomáhajú zistiť, ktoré časti internetových stránok sú obľúbené, kam návštevníci internetu chodia a koľko času tam trávia. Cookie sú informácie, ktoré webový server zasiela do Vášho prehliadača, kde ich potom uloží. Tieto informácie sa webovému serveru zasielajú späť vždy, keď od neho Váš prehliadač požaduje stránku. To webovému serveru umožňuje príslušný webový prehliadač identifikovať a sledovať ho. Súbory cookies, ktoré Inter IKEA Centre Group používa, sú technické cookies nevyhnutné na štúdium vzorcov internetovej prevádzky, ktoré sa používajú na optimálne prispôsobenie našej ponuky a Vám zasa poskytujú väčšie pohodlie pri komunikácii s nami.

Pri vstupe na internetové stránky Inter IKEA Centre Group budete požiadaný, aby ste prijali cookies. Pri kliknutí na tlačidlo „Prijať“ súhlasíte s použitím cookies na príslušných internetových stránkach. Ak sa rozhodnete cookies neprijať, alebo ak ste neumožnili ich fungovanie, budete môcť na naše stránky vstúpiť rovnako, akoby ste cookies prijali, alebo ich funkciu zapli. Výsledkom budú len menej presné údaje pre interné správy spoločnosti Inter IKEA Centre Group. Všimnite si prosím, že aj keď ste cookies prijali, môžete svoje rozhodnutie kedykoľvek zmeniť a všetky cookies zo svojho prehliadača vymazať. Pri budúcej návšteve našich internetových stránok sa Vás spýtame, či cookies prijmete, a Vy sa môžete rozhodnúť, či tak urobíte.

OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje možno zhromažďovať prostredníctvom registrácie na internetových stránkach. Inter IKEA Centre Group tak získa prístup iba k tým údajom, ktoré jej poskytnete. Vašu prejavenú dôveru Inter IKEA Centre Group opláca mnohými bezpečnostnými – administratívnymi, technickými i fyzickými – opatreniami, ktorými chráni Vaše osobné údaje pred stratou, odcudzením, zneužitím, falšovaním a technickými chybami, a tiež pred nezákonným prístupom, rozmnožovaním, zverejnením, pozmeňovaním a zničením. V procese registrácie Vám Inter IKEA Centre Group zároveň poskytuje informácie, na ktoré máte podľa zákona právo a v prípade potreby Vás požiada o súhlas so spracovaním osobných údajov.

INTERNETOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Pri použití odkazov na internetové stránky tretích strán možno zhromažďovať informácie neosobného i osobného charakteru bez súhlasu príslušných tretích strán. IKEA Centre Group nenesie zodpovednosť za metódy ochrany súkromia ani obsah týchto iných (externých) webových stránok.

ZVEREJNENIE

Ochrana Vašich osobných údajov je nesmierne dôležitá nielen pre Vás, ale aj pre Inter IKEA Centre Group. Údaje, ktoré užívatelia na našich internetových stránkach poskytnú, sa považujú za dôverné a nebudú zverejnené, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon, alebo v súvislosti s akýmkoľvek súdnym konaním alebo za účelom stanovenia, výkonu alebo obrany našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií ostatným osobám za účelom predchádzania podvodom a zníženia úverového rizika).

Je možné, že občas budú niektoré údaje prevedené do ostatných spoločností/divízií v rámci skupiny Inter IKEA Centre Group v iných krajinách. Ak je k príslušnému prevodu podľa zákona nevyhnutný Váš súhlas, žiadne údaje sa bez Vášho predošlého súhlasu neprevedú. Spoločnosť Inter IKEA Centre Group zároveň priebežne prijíma technické a organizačné opatrenia a vykonáva kontrolu bezpečnosti s cieľom predchádzať neoprávnenému zverejneniu Vašich osobných údajov.

Na údržbe/vývoji internetových stránok sa príležitostne môžu podieľať tretie strany. V takom prípade však budú povinné považovať Vaše informácie za dôverné, tak ako Inter IKEA Centre Group.

OTÁZKY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak máte otázky alebo pripomienky k dokumentu Ochrana osobných údajov alebo k spracovaniu osobných údajov, obráťte sa prosím na marketing.iicg@ikea.com, alebo využite kontaktné informácie, ktoré nájdete na jednotlivých stránkach pod hlavičkou Zákonné práva. Všetky osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, si od nás môžete vyžiadať. Oznámte nám, prosím, či osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, treba upraviť alebo aktualizovať.