Novinky Published 3/5/2020
novinka-parkovania

Zmena parkovania v podzemnej garáži

Milí zákazníci,

informujeme Vás o nasledovných zmenách, ktoré majú zásadný vplyv na efektívnejšie a komfortnejšie parkovanie návštevníkov centra.  

Cieľom tejto zmeny je to, aby parkovacie miesta v blízkosti vchodov do pasáže neboli dlhodobo obadzované. Parkovacie miesta v blízkosti vchodov do pasáže slúžia výhradne pre tých zákazníkov a návštevníkov, ktorí potrebujú krátkodobo navštíviť nákupné centrum.  

Na eliminovanie tejto skutočnosti bola pripravená nová zmena parkovania v podzemnej garáži a boli vytvorené 3 hodinové zóny v blízkosti vchodov a vstupov do pasáže. Toto pravidlo vstúpilo do platnosti v januári 2020.   
Parkovacie zóny s obmedzenou dĺžkou parkovania sú viditeľne vyznačené modrou prerušovanou čiarou a popismi pri vjazdoch a priľahlých stĺpoch v daných zónach.

Naďalej platí pre návštevníkov Avionu parkovanie zadarmo.

 

Ďakujeme za porozumenie.
Avion