Novinky Published 3/2/2020
Zmena parkovania - Avion Shopping Park Bratislava

Zmena parkovania v garáži

Milí zákazníci,

informujeme vás o nasledovných zmenách, ktoré majú zásadný vplyv na efektívnejšie a komfortnejšie parkovanie návštevníkov centra.  

Cieľom tejto zmeny je to, aby parkovacie miesta v blízkosti vchodov do pasáže neboli dlhodobo obsadzované. Parkovacie miesta v blízkosti vchodov do pasáže slúžia výhradne pre tých zákazníkov a návštevníkov, ktorí potrebujú krátkodobo navštíviť nákupné centrum.  

Na eliminovanie tejto skutočnosti bola pripravená nová zmena parkovania v podzemnej garáži a boli vytvorené 3 hodinové zóny v blízkosti vchodov a vstupov do pasáže. Toto pravidlo vstúpilo do platnosti v januári 2020.   
Parkovacie zóny s obmedzenou dĺžkou parkovania sú viditeľne vyznačené modrou prerušovanou čiarou a popismi pri vjazdoch a priľahlých stĺpoch v daných zónach.

Naďalej platí pre návštevníkov Avionu parkovanie zadarmo.

 

Ďakujeme za porozumenie.
Avion Shopping Park