Novinky Published 7/30/2020
Kolobežky

Avion drží miesto aj kolobežkám

Podporu alternatívnej dopravy rozširujeme o špeciálne vyhradené miesta pre kolobežky. Tie najnovšie nájdete pri vchode č. 4 (McDonald's). Priestor je monitorovaný kamerami a okrem iného je možnosť uzamknutia i dobíjania kolobežky. Pridajte sa spolu s nami k pozitívnej zmene. 

Objavte znovu vaše obľúbené miesta.
AVION