Výstava záverečných prác školy dizajnu

Výstava záverečných prác školy dizajnu

VEĽKÉ FINÁLE - Výstava záverečných prác Školy dizajnu

Pozývame na výstavu záverečných prác absolventov bratislavskej Školy dizajnu, ktorá bude prebiehať od 4. 6. – 24. 8. 2022 v Komunitnom centre Avion na 1. poschodí nad predajňou Office Shoes.

 

Medzi vystavenými prácami budú napríklad súčasné odevy, návrhy interiérov a interiérových prvkov či nábytku, autorský knižný dizajn, obalový dizajn, ilustrácie, maľby, grafiky, stolové a 3D počítačové hry, návrhy webových stránok, komplexnej vizuálnej identity a komunikácie rôznych firiem, značiek alebo produktov, žánrovo rozmanité fotografické série, audiovizuálne diela a napokon voľnejšie intermediálne umelecké projekty.  

 

Prezentované práce ponúkajú pohľad na široké spektrum ideí, tém, techník, žánrov, foriem a napokon rôznych výstupov, prostredníctvom ktorých má publikum možnosť nahliadnuť do ich uvažovania a profesionálnych preferencií, a zároveň získať prehľad o súčasnej dizajnérskej a umeleckej praxi.

 

AVION

Autor foto: Samuel Machala, Škola dizajnu

Vystava 1
Výstava 4
Vystava 2
Výstava 5
Vystava 4
Výstava 6