Kolabo

VYJEDNÁVANIE PODĽA MODELU FBI

23. 9. 2020 | st | 17.00
Srdečne vás pozývame na TRÉNING VYJEDNÁVANIA.

Tréning vyjednávania je zameraný na profesionálne postupy ovplyvnené známym FBI modelom, ktorý výrazne zmenil zaužívané poznatky vo vyjednávaní. 
Narozdiel od doterajších postupov, model reflektuje skutočnosť, že ľudia pri vyjednávaní reagujú pod vplyvom emócií, primárnych potrieb a teda značne iracionálne, a preto logika a argumenty nie sú až tak dôležité. 

Tréning vám predstaví základné techniky, ktoré si vyskúšate na reálnych situáciách.

- čo je hlavné pri vyjednávaní
- ako podporiť správne psychické rozpoloženie druhej strany
- ako vyvolať u druhej strany pocit bezpečia a pocit kontroly
- ako zistiť potreby a priania skryté pod povrchom
- aké otvorené otázky hlavne používať 
- technika verbálneho zrkadlenia a technika ukotvenia
- technika verbalizovania citov druhého
- využitie ticha

Lektor: Viktor Kostický 
Viktor má 12 ročné skúsenosti vo vedení obchodných tímov a oddelení v globálnych spoločnostiach ako Dell a IBM a taktiež vo vedení firiem, komplexných dlhodobých konzultantských projektov a skúsenosti vo vlastnom start-up podnikaní. Momentálne sa naplno venuje trénovaniu a konzultáciam v oblasti Obchodu a Leadershipu smerom k firmám, start-upom a jednotlivcom. Okrem toho, každý rok mentoruje projekty v start-up akcelerátoroch ako napr. program Uplift, kde sa zameriava na poradenstvo v oblasti obchodu a biznis mentoringu. 

Link na Viktorov LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/viktor-kosticky/ 

Počet miest je limitovaný, aby sme vedeli zabezpečiť individuálny prístup pre každého účastníka.

Cena lístka v predpredaji je 5 eur. 
Na mieste 7 eur. 

Upozornenie: Lístok je nevratný, avšak prenositeľný na iné meno. Vstupné vraciame iba v prípade zrušenia podujatia organizátorom.