Kolabo

SPOZNAJ, KTO TI KLAME

30. 9. 2020 | st | 18.00

Viete, čo sú mikroexpresie?
Sú to krátke výrazy tváre, ktoré trvajú len zlomok sekundy. Môžete ich postrehnúť v situáciách, v ktorých človek buď skrýva svoje pocity pred samým sebou, alebo sa ich pokúša skryť pred inými.

Dobrá správa je, že tréningom sa dá naučiť tieto výrazy zachytiť a správne identifikovať.

Prečo je dobré naučiť sa tieto výrazy rozoznať?

Rozlišovanie mikrovýrazov prispieva k :
- zlepšeniu vašej emocionálnej inteligencie
- zlepšeniu vašej schopnosti správne prečítať emócie druhých
- rozvoju vašich sociálnych zručností
- rozlišovaniu a zvládaniu vašich vlastných emócií

Ako bude prednáška prebiehať?
Na prednáške sa dozviete základné znalosti z oblasti neverbálnej komunikácie a na praktických príkladoch sa naučíte tieto poznatky aplikovať v dennodennej komunikácii.

Zaujímavosť:
Pred prednáškou dostanete link na nástroj, ktorým si môžete zmerať svoju súčasnú emočnú inteligenciu. Po prednáške sa môžete otestovať znova a porovnať o koľko ste sa zlepšili.

Lektor: Dušan Straňák 
Dušan je v súčasnosti konzultantom a lektorom v slovenských a nadnárodných spoločnostiach, kde sa podieľa na tvorbe projektov organizačného rozvoja a rozvoja marketingových a obchodných stratégií. Má dlhoročné skúsenosti ako lektor manažérskych zručností, vodcovstva, tímovej spolupráce, strategického riadenia, plánovania a časového manažmentu. Okrem toho sa venuje predaju a predajným technikám, ako aj moderným marketingovým stratégiám. Je výborným a vyhľadávaným speakrom i v zahraničí. 

Lístok v predpredaji: 5 eur
Lístok na mieste: 7 eur


Upozornenie: Lístok je nevratný, avšak prenositeľný na iné meno. Vstupné vraciame iba v prípade zrušenia podujatia organizátorom.