Tipy na spoločné aktivity s deťmi a Gumíkmi

Určite ste už zaregistrovali našich Gumíkov. Skôr ako prejdeme na konkrétne tipy na aktivity s Gumíkmi a deťmi, poďme si o týchto dvanástich roztomilých gumových zvieratkách vyrobených z recyklovateľného plastu povedať viac. Ich výber nie je vôbec náhodný. Ide o najviac ohrozené druhy na našej planéte, ktorým hrozí vyhynutie. Možno vás tento výber prekvapil, no faktom je, že budúce generácie niektoré druhy zvierat, ktoré boli pre nás bežné, nemusia už vôbec stretnúť.

Naša planéta je miesto, o ktoré sa všetci delíme. Miesto, kde sa stretávame so svojimi priateľmi, s rodinami a ľuďmi okolo nás. A teraz nás potrebuje viac ako kedykoľvek predtým.


Zodpovedné správanie

Prečo je také dôležité, aby tieto druhy zvierat zostali zachované? Odpoveďou je biodiverzita – rozmanitosť prírody, kde je jedna zložka závislá od druhej. Ak je jedna narušená, má to dosah na ďalšie. Často býva týmto „narušiteľom” práve človek a jeho nezodpovedné správanie k prírode. Čo máme teda robiť v bežnom živote, aby sme prispievali k ochrane prírody? Často ide o malé zmeny, ktoré však majú v konečnom dôsledku veľký efekt: recyklovať, vyberať si produkty šetrné k životnému prostrediu, neplytvať vodou, sadiť kvety… Dá sa toho urobiť, samozrejme, viac – niektoré tipy sme spracovali do našej edukačnej knižky.
Ako získať Gumíkov a edukačnú knižku Zvieratká Gumíci?
 


Tipy na aktivity s Gumíkmi

V edukačnej knižke Zvieratká Gumíci nájdete mnoho zaujímavostí zo zvieracej ríše. Vedeli ste napríklad, že koala dokáže prespať 16 – 18 hodín alebo že šimpanzy majú rady šteklenie? :)
Mnohé fakty prekvapia aj nás dospelých, takže knižka bude obohatením pre obe strany. Básničkami o zvieratkách si deti cibria reč a pamäť, hádankami zas postreh. Menšie deti zaujmú farebné ilustrácie a tie väčšie zas rubrika Viete, že…?

 

Vytváranie nových príbehov 


Gumíci sú inšpiráciou na vytvorenie nových príbehov a rozprávok pre deti. V knižke sa dozviete, že hrochy sú výborní potápači, ale plávať vôbec nevedia, a tak môže vzniknúť napríklad rozprávka o tom, ako sa Veľryba Biba pokúšala učiť Hrocha Leňocha plávať. 
A čo Jež Ež?  Čo myslíte, pochutnal si na jabĺčkach, keď sa jedného dňa ocitol v jablkovom sade? Veruže nie…
Stačí načrtnúť úvodnú myšlienku príbehu a deti si samy príbeh doplnia, rozvinú ho alebo vytvoria úplne nový.
Kreativite sa medze nekladú a príbehy zo sveta živočíchov sú vždy vďačnou témou, ktorá nabáda deti k láske k zvieratkám a peknému a zodpovednému správaniu k nim.
 
Guma na gumovanie

Gumené zvieratká sa dajú využiť aj ako guma na gumovanie. Ak staršie deti Gumíci neoslovia alebo omrzia, vedia ich využiť aj takýmto spôsobom. Nezabudnite, že po doslúžení nepatria do obyčajného koša, ale do zbernej nádoby na plasty. Keďže sú recyklovateľné, poslúžia ďalej.
 

Kreslenie 
–  Kde žijú zvieratká?

Podajte dieťaťu papier a Gumíka a sledujte, čo detská fantázia dokáže. Máme to overené aj v praxi (pozri obr. 7).  :)
Mapa nám napovie, v ktorých oblastiach zvieratká žijú. Môžete spoločne rozdeľovať zvieratká na suchozemské a vodné, prikladať ich na mapu alebo si ju prekresliť na papier.
Deti sa naučia, ake prostredia je pre dané zviertko prirodzené a v ktorých krajinách ich možno stretnúť.

Zoberte Gumíka na výlet

Gumíci sú maličkí  – tak akurát do detskej ručičky a milou hrou môže byť aj spoločné výletovanie. Dieťa si nabalí do ruksačika obľúbených Gumíkov a spoločné dobrodružstvo sa môže začať. Klokan Kan sa tak razom môže ocitnúť tam, kam by sa bežne nedostal. Na hrad, do lesa, na túru či na stanovačku, zvieratká budú deťom vždy skvelým spoločníkom.
Nezabudnite všetko zdokumentovať a vytvoriť deťom s Gumíkmi fotoalbum. 


Učme deti milovať prírodu a v nej žijúce zvieratká už od malička. Vychovajme generáciu detí, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie. Dá sa to aj zábavnou formou, napríklad aj prostredníctvom našich Gumíkov.  Príroda sa nám v budúcnosti poďakuje.