KONTAKTY NA správu centra

VLADIMÍR BEREŠ
riaditeľ nákupného centra
Tel.: +421 248 226 811
Email: vladimir.beres@ikea.com

MONIKA PČOLOVÁ
manažér pre vzťahy s nájomníkmi
Tel.: +421 248 226 801
Email: monika.pcolova@ikea.com

KATARÍNA MICHALIAKOVÁ
marketingová manažérka centra
Tel.: +421 248 226 815
Email: katarina.michaliakova@ikea.com

IGOR TVAROŽEK
prevádzkový manažér
Tel.: +421 248 226 832
Email: igor.tvarozek@ikea.com

MARTIN HUDÁK
manažér prenájmov
Tel.: +421 0908 022 191
Email: martin.hudak1@ikea.com

NIKOLA BARTOŠOVÁ
marketingová asistentka
Tel.: +421 248 226 820
Email: nikola.bartosova@ikea.com

KRISTÍNA JANEČKOVÁ
administrátorka prenájmov
Tel.: +421 248 226 814
Email: kristina.janeckova@ikea.com

DENISA BENEŠ
recepcia manažmentu centra
Tel.:  +421 248 226 813
Email: avion.bratislava@ikea.comdenisa.benes@ikea.com

ZUZANA BENČURIKOVÁ
manažér pre krátkodobé prenájmy
Tel.: +421 248 226 823
Email: zuzana.bencurikova1@ikea.com