Recyklácia textilu

recyklacia_textilu

Tu šaty pomáhajú! 

Vytváranie pozitívneho dopadu na životy ľudí, komunít a planéty je jedným zo základných cieľov stratégie podnikania nákupných centier AVION Shopping Park. Jej významnou súčasťou je taktiež zbierka obnosených odevov, ktorú nákupné centrá AVION Shopping Park dlhodobo organizujú v spolupráci s charitatívnou organizáciou Diakónia Broumov. Vami darované obnosené odevy do zberných kontajnerov umiestnených v AVION Shopping Parkoch v Ostrave, Brne, Prahe a v Bratislave pomáhajú sociálne slabším v Českej republike a na Slovensku. Darujte nám pri svojej ďalšej návšteve AVION Shopping Parku svoje obnosené odevy. Vy ich už nepotrebujete, iným však výrazným spôsobom pomôžu k lepšiemu životu. Kontajner na šatstvo sa nachádza pri vchode číslo 3 v blízkosti stánku ICE HOT BOX.