parkovanie pre rodiny

parkovanie_pre_rodiny
Vyhradené špeciálne širšie parkovacie miesta pre rodiny sa nachádzajú v priamej blízkosti vchodov do centra, s označením piktogramu mamičky a otecka s detským vozíkom.