Novinky Published 3/13/2019
parking_Bratislava

Nové parkovacie miesta!

Milí zákazníci, od 11.3.2019 do 30.4.2019 bude prebiehať výstavba 16 parkovacích miest so závorovým systémom v lokalite areálu AVION pred nájomnými jednotkami DR. VET, SUPER ZOO a PRESPÁNOK

Budované parkovisko bude mať jednosmernú organizáciu dopravy s napojením na účelovú komunikáciu pre zásobovanie a výjazdom na účelovú komunikáciu medzi Galvaniho ul.a Ivánskou ul. 

Vzhľadom k oploteniu stavby bude pre zákazníkov dotknutých prevádzok po celý čas k dispozícii komunikačný chodník pri fasáde.

 

Ďakujeme za porozumenie.

Správa Centra Avion Shopping Park