Návštevný poriadok

sk

Návštevný poriadok

nákupného centra AVION Shopping Park Bratislava

 

 

Vážení zákazníci,

 

AVION Shopping Park je nákupné centrum, ktorého cieľom je poskytnuť príjemné a bezpečné prostredie, kde sa budete dobre cítiť a kam se budete radi vracať.  Aby sme mohli tieto ciele naplniť, stanovili sme a musíme dodržiavať určité pravidlá uvedené v tomto návštevnom poriadku.

 

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pekný a príjemný pobyt v našom nákupnom centre.

 

 

Vo všetkých priestoroch nákupného centra nie je dovolené:

 

 • Propagačné, nadačné, prieskumné, reklamné akcie, zrazy, prevádzkovanie hudobných predstavení pre akékoľvek účely, komerčné filmovanie a fotografovanie bez súhlasu Správy nákupného centra.
 • Podomový predaj, žobranie, sadanie a líhanie na zem, líhanie a spanie na lavičkách a v sedacích zónach.
 • Fajčenie mimo vyhradené priestory, používanie otvoreného ohňa.
 • Konzumácia alkoholických nápojov mimo vyhradené priestory reštaurácií a kaviarní.
 • Vstup v znečistenom oblečení, pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
 • Vnášanie toxických, jedovatých, zapáchajúcich látok, zbraní a iných nebezpečných predmetov, horľavín I. stupňa.
 • Jazda na kolobežkách, in-line korčuliach, skateboardoch.
 • Poškodzovať alebo ničiť majetok nákupného centra, manipulovať s akýmkoľvek jeho vybavením vrátane všetkých technických a technologických zariadení. Ďalej vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá ohrozuje zdravie a bezpečnosť osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú, bezpečnosť majetku centra vrátane písania nápisov, grafitov.
 • Parkovanie vozidiel na parkovisku za iným účelom ako za účelom návštevy nákupného centra a v dobe jeho uzavretia.
 • Zneužitie prostriedkov požiarnej ochrany (ručné hasiace prístroje, hlásiče, apod.).
 • Voľné pohybovanie zvierat, psov bez držania na vodítku.
 • Odkladanie akýchkoľvek tašiek, batožiny a podobne bez dozoru ich majiteľa. V prípade ich nutnej likvidácie budú náklady prefakturované majiteľovi.
 • Pohyb kuriérov a pracovníkov zásielkových služieb počas otváracích hodín centra s plne a nebezpečne naloženými vozíkmi a paletovými vozíkmi. Takéto zásobovanie jednotiek sa v centre uskutočňuje výhradne mimo otváracích hodín centra.

 

Ďalšie ustanovenia návštevného poriadku:

 

 • V prípade evakuácie obchodu, nákupného centra, núdzovej situácie je každá osoba v nákupnom centre povinná dodržovať pokyny a inštrukcie zodpovedných osôb, bezpečnostnej služby a inštrukcií vysielaných v miestnom rozhlase. 
 • Správa nákupného centra nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov pokiaľ budú spôsobené nezodpovedným prístupom ostatných osôb.
 • Vybrané priestory nákupného centra sú monitorované a nahrávané kamerovým systémom, bezpečnostnou službou.
 • Ak budete potrebovať pomoc, alebo v prípade spozorovania podozrivej činnosti, prosím, kontaktujte bezpečnostnú službu nákupného centra alebo políciu.
 • Návštevný poriadok je ďalej k dispozícii na http: // www.avion.sk

 

V Bratislave dňa 1.4.2016                        

 

Andrea Aujeská

Riaditeľka nákupného centra                     

Návštevný poriadok

Otváracie hodiny

Nákupná pasáž
09-21
Reštaurácie
10-21
IKEA
09-21
Golem
06-22
McDrive
nonstop
Carwash Express
09-21
Oil Partner
09-20